Leasing bez BIK i KRD – rozwiązanie dla firm z złą historią kredytową

Leasing bez BIK i KRD stanowi kluczowe rozwiązanie dla firm z złą historią kredytową, które napotkały trudności w uzyskaniu tradycyjnego finansowania. Brak możliwości uzyskania leasingu przez firmy z negatywnymi wpisami w BIK i KRD jest istotnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców. Negatywna historia kredytowa może wynikać z różnych przyczyn – od jednorazowych zaniedbań w spłacie zobowiązań, po poważne kryzysy finansowe. Takie wpisy mogą utrudnić uzyskanie finansowania w formie leasingu. Dla przedsiębiorstwa może to oznaczać brak możliwości zakupu aktywów czy rozwinięcia działalności.

BIK i KRD – krótki opis i ich funkcje:

  • BIK (Biuro Informacji Kredytowej): Jest to instytucja, która gromadzi, przetwarza i udostępnia dane dotyczące historii kredytowej klientów banków i innych instytucji finansowych w Polsce. Jej głównym celem jest wspieranie bezpiecznego udzielania kredytów przez ograniczenie ryzyka niespłacenia zobowiązań przez kredytobiorców.
  • KRD (Krajowy Rejestr Długów): To baza danych o osobach fizycznych oraz firmach, które zalegają ze spłatą swoich zobowiązań. Zadaniem KRD jest informowanie potencjalnych wierzycieli o zaległościach swoich potencjalnych klientów, co ma na celu ochronę przedsiębiorstw przed nieuczciwymi kontrahentami.

Dlaczego negatywna historia w BIK i KRD jest problemem? Wpisy w tych rejestrach są kluczowym kryterium. Na ich podstawie banki i firmy leasingowe oceniają wiarygodność kredytową klienta. Negatywna historia kredytowa wskazuje na potencjalne ryzyko niespłacenia zobowiązań w przyszłości, co może skutkować odmową udzielenia finansowania.

Zalety leasingu bez BIK i KRD:

  1. Szybki dostęp do finansowania: Firmy oferujące leasing bez sprawdzania w BIK i KRD zazwyczaj charakteryzują się szybszym procesem decyzyjnym, co oznacza krótszy czas oczekiwania na finansowanie.
  2. Brak konieczności sprawdzania historii kredytowej: Dla firm z problemami w przeszłości to kluczowe rozwiązanie. Dzięki niemu mogą one uzyskać niezbędne finansowanie mimo wcześniejszych trudności finansowych.
  3. Możliwość naprawy reputacji finansowej: Poprzez regularne spłaty zobowiązań w ramach leasingu bez BIK i KRD, firma ma szansę na poprawę swojej reputacji finansowej i zwiększenie swojej zdolności kredytowej w przyszłości.
  4. Elastyczność warunków: Często firmy oferujące tego typu leasing są bardziej elastyczne w kwestii warunków umowy, co może być korzystne dla przedsiębiorców.
  5. Rozwiązanie dla firm w trudnej sytuacji: Dla firm, które przez różne przyczyny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, taki leasing może być jedynym dostępnym rozwiązaniem umożliwiającym dalszy rozwój działalności.

 

Rozwiązanie dla firm z złą historią kredytową – Przykład Pana Marcina:

Marcin prowadził małą firmę zajmującą się remontami wnętrz. Kilka lat temu, podczas kryzysu budowlanego, jego firma popadła w trudności finansowe. W wyniku kilku niefortunnych decyzji i opóźnień w płatnościach od klientów, Marcin zalegał z ratami kredytowymi. Niestety, te zaniedbania doprowadziły do negatywnych wpisów w BIK i KRD.

Po pewnym czasie, gdy sytuacja na rynku się poprawiła, Marcin miał okazję na wielki kontrakt. By zrealizować zamówienie, potrzebował nowego sprzętu i maszyn. Większość firm leasingowych odmówiła finansowania ze względu na jego historię kredytową. Wtedy dowiedział się o DG Inwest i o naszej możliwości skorzystania z leasingu bez sprawdzania w BIK i KRD.

Po dokładnym zbadaniu potrzeb, przygotowaliśmy Marcinowi korzystne warunki finansowania sprzętu bez konieczności sprawdzania jego historii kredytowej. Dzięki leasingowi Marcin zrealizował kontrakt. Pozwoliło to na pokrycie kosztów i odzyskanie płynności finansowej oraz naprawienie reputacji kredytowej.

Ten przypadek podkreśla wartość elastycznych rozwiązań, jak leasing bez BIK i KRD. Przedsiębiorcy dzięki temu mają szansę na nowy start i rozwój biznesu.

Rozwiązanie dla firm z złą historią kredytową – Podsumowanie:

Jako właściciel DG Inwest zdaję sobie sprawę, jak kluczowe dla rozwoju firmy może być właściwe finansowanie. W trudnych chwilach, kiedy historia kredytowa nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału i determinacji przedsiębiorcy, tradycyjne kanały finansowania mogą być niedostępne. Leasing bez BIK i KRD to światło w tunelu dla firm z trudnościami. Jest to także rozwiązanie dla firm z złą historią kredytową, otwierając drzwi do nowych możliwości i realizacji ambitnych planów.

Rozumiejąc wyzwania przedsiębiorców, zdajemy sobie sprawę z ważności rozwiązań dla firm z złą historią kredytową. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy naszych doradców w DG Inwest. Niezależnie od Twojej sytuacji finansowej, jesteśmy tu, by pomóc i znaleźć najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy wspólnie napisać nowy rozdział w historii Twojego biznesu.