Faktoring

Faktoring jako alternatywne źródło finansowania dla kredytów obrotowych i w rachunku bieżącym. Faktoring to świetny sposób na przyspieszenie otrzymania środków za wystawione faktury na termin dłuższy niż 14 dni. Finansujemy faktury już od 500 zł.

Faktury płacone w 24h a nie po 90 dniach – tak działa faktoring!

Faktoring – co to jest

Faktoring jest krótkookresowym finansowaniem działalności przedsiębiorstwa, uzyskanym poprzez odsprzedanie posiadanych wierzytelności bankowi bądź instytucji będącej faktorem. Nasi Klienci (Faktoranci), na podstawie zawartej umowy faktoringowej, przenoszą swoje wierzytelności, otrzymując w zamian natychmiastową zapłatę za sprzedany towar i/lub usługę.

Jeśli masz problem z płynnością finansową w swojej firmie lub potrzebujesz gotówki aby negocjować lepsze ceny – to jest odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie!

Instytucja faktoringu jest od wielu lat szeroko rozpowszechniona i cieszy się dużą popularnością w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej.

faktoring

Rodzaje faktoringu

 1. Faktoring z regresem – niepełny,
 2. Faktoring bez regresu – pełny,
 3. Faktoring cichy – nie jawny,
 4. Faktoring odwrotny – zakupowy.

Umowa faktoringu

Umowa faktoringu podpisywana jest na ustalony wcześniej limit w którego klient może korzystać. Umowa może być okresowa lub bezterminowa jak również podpisuje się umowy na finansowanie pojedynczych faktur. W większości faktorów przy podpisaniu umowy bezterminowej pobierana jest jednorazowa prowizja za uruchomienie środków od 1 do 3%. W faktoringu wszystkie opłaty stanowią koszt uzyskania przychodu, przedsiębiorca księguje w koszty kwoty netto, a VAT ma do rozliczenia w kredycie możemy tylko zaksięgować odsetki od rat.

Jak działa faktoring

Krok 1.

Dostawca dostarcza towar, bądź usługę wraz z fakturą do kontrahenta. Następnie przesyła kopię faktury do Faktora.

Krok 2.

Faktor księguje wierzytelność i w ciągu 24 godzin wypłaca dostawcy 80% kwoty faktury. Do momentu zapłaty faktury przez kontrahenta wierzytelność jest monitorowana przez Faktora.

Krok 3.

Kontrahent reguluje płatność do Faktora, który wypłaca dostawcy pozostałą należność po odliczeniu prowizji i opłat.

Dla kogo faktoring?

 • Firma powinna być zarejestrowana na terenie RP;
 • Oferować powtarzalny, zestandaryzowany produkt nie obarczony ryzykiem reklamacji i częstych zwrotów(np. producenci opakowań, firmy transportowe, producenci części samochodowych itp.);
 • Dostarczać swoje produkty czy usługi do stałej i rozproszonej bazy kontrahentów, udzielając im odroczonych terminów płatności;
 • Minimalna liczba dłużników faktorowanych – 1.

W jakich okolicznościach firma powinna skorzystać z faktoringu ?

 • gdy Państwa firma dynamicznie się rozwija i napotyka barierę płynności finansowej,
 • gdy zawierają Państwo kontrakty z odroczonymi terminami płatności,
 • gdy Państwa Kontrahenci opóźniają się z płatnościami za dostarczony towar,
 • gdy chcą Państwo zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko niewypłacalności kontrahentów
 • gdy brakuje Państwu własnych środków na finansowanie bieżącej działalności, na przykład
 • w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji,
 • gdy prowadzona przez Państwa działalność gospodarcza odznacza się dużymi wahaniami sezonowymi.

Koszt faktoringu

Koszty w faktoringu podaje się miesięcznie lub za całkowity termin płatności na który opiewa faktura. Koszty są różne przeważnie kształtują się w granicach od 1 do 3% miesięcznie. Zależy to głównie od wysokości faktury jak również od kontrahenta jak również od samego klienta w jakiej kondycji finansowej jest jego firma. W faktoringu dodatkowym kosztem może być ubezpieczenie stosowane w faktoringu bez regresu, koszt takiego ubezpieczenia w faktoringu to dodatkowo około 0,5% miesięcznie. Jest to dosyć fajne rozwiązanie gdzie nie jesteśmy do końca pewni płatnika, przy takiej umowie ryzyko braku płatności za fakturę spada na firmę ubezpieczeniową i w przypadku braku płatności przez kontrahenta to ubezpieczyciel pokrywa cały koszt faktoringu.

Oferta faktoringu

Ofertę faktoringu możesz obliczyć w  porównywarce faktoringu  lub w kalkulatorze faktoringu. Na koszt oferty ma wpływ okres pożyczanych środków jak również wysokość udzielonego limitu, który jest podstawiony do dyspozycji. Oferty są elastyczne gdyż możemy płacić ryczałtem za limit lub korzystać z faktoringu tylko za określone faktury a gdy nie korzystamy to nie płacimy.

 

Zapraszamy do kontaktu

faktoring