Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy – co to jest?

Kredyt obrotowy – są to środki pieniężne na zaspokojenie bieżącej działalności oraz podwyższenia płynności finansowej przedsiębiorstwa, jak nazwa wskazuje udzielany jest na podstawie obrotów firmy. W zależności od branży możemy otrzymać od 5 do 20 % obrotu rocznego. Kredyt obrotowy udzielany na 12 mc odnawiany co roku lub ratalny na okres do 10 lat.

PROMOCJAkredyt do 600 000 zł – decyzja w 24h 

 • bez badania zdolności dochodowej,
 • na dowolny cel,
 • bez wpłaty własnej,
 • działalności gospodarcze i spółki cywilne,
 • okres do 120 mc.

Korzyści kredytu obrotowego

 • Dostęp do środków finansowych;
 • Spłacamy miesięcznie tylko odsetki;
 • Brak zabezpieczeń twardych;
 • Wysokie kwoty do 1 000 000 zł.

Dokumenty do kredytu obrotowego:

Działalności gospodarcze:

 1. Wypis z CEiDG;
 2. Dowód osobisty – skan;
 3. Pit 36 za rok poprzedni;
 4. KPR za okres bieżący;
 5. Tabelę amortyzacji;
 6. Wyciąg z banku za ostatnie 12 mc.

Spółki prawa handlowego:

 1. KRS;
 2. Dowód osobisty;
 3. Bilans i RZiS za rok poprzedni;
 4. Bilans i RZiS za okres bieżący.

Zobacz film – jak przygotowujemy ofertę

Krok po kroku do kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy powinien pełnić funkcję na zaspokajanie bieżących płatności, część klientów myli ten cel finansując inne potrzeby np. inwestycje długoterminowe. Trzeba pamiętać że kredyt obrotowy tradycyjny udzielany jet tylko na 12 miesięcy i nie mamy pewności że bank nam linię odnowi.

Bardzo podobną formą finansowanie bieżących potrzeb jest  faktoring. Faktor czyli firma faktoringowa przyznaje nam limit globalny, który jest  dostępny na opłacenie faktur –  faktoring odwrotny lub tradycyjny  faktoring  z regresem gdzie możemy otrzymać środki w ciągu 24 godzin nawet jeśli mamy długie terminy płatności sięgające nawet do 180 dni.

kredyt obrotowy

Kolejną zaletą faktoringu jest to że nie obniża nam zdolności kredytowej. Także jeśli mamy wykorzystane limity kredytowe nie przeszkadza nam to w uzyskaniu faktoringu lub odwrotnie.

Jeśli masz problem z optymalizacją podatkową nie wiesz co będzie korzystniejsze pod względem podatkowym zapraszamy do naszego biura rachunkowego.

Co się bardziej opłaca kredyt obrotowy

czy faktoring ?

Kredyt obrotowy z gwarancją de minimis do 1 mln PLN.

 • Dla kogo: wszystkie podmioty gospodarcze działające od 6 miesięcy. brak opóźnień w spłacie kredytów powyżej 30 dni.
 • Przeznaczenie: finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością, spłata innych zobowiązań.
 • Metodyka oceny zdolności: pod uwagę brany jest zysk, przychód oraz wielkość wpływów na rachunek firmowy z ostatnich 6 miesięcy.
 • Kwota finansowania: minimalna kwota: 50 000 PLN. Maksymalna kwota 1 mln – nie więcej niż trzykrotność miesięcznych wpływów na rachunek firmowy.
 • Zabezpieczenie: brak / gwarancja de minimis.
 • Okres kredytowania: 12 miesięcy w przypadku kredytu odnawialnego, 10 lat w przypadku kredytu ratalnego.
 • Sposób spłaty: równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe lub raty odsetkowe w przypadku kredytu odnawialnego.
 • Waluta: PLN, EUR
 • Oprocentowanie: od 2,55%.
 • Prowizja banku: od 0.5% do 2%.
 • Ubezpieczenie: ustalane indywidualnie i uzależnione od poziomu ryzyka dla danej transakcji.
 • Czas realizacji: 2-3 dni.

Faktoring z regresem, bez regresu

 • Dla kogo: wszystkie podmioty gospodarcze, również z krótkim stażem rynkowym. Oferta skierowana również do firm krótko istniejących, posiadających przejściowe problemy płatnicze, zaległości wobec ZUS, US, kontrahentów.
 • Korzyści: alternatywa w stosunku do kredytu obrotowego odnawialnego zwłaszcza dla firm, które poszukują doraźnego finansowania, a przewidują, że rozliczenie faktur z kontrahentami nastąpi za kilka miesięcy. Akceptowane opóźnienia rejestrowane w BIK, MIG BR, KRD. Akceptowane zaległości wobec ZUS i US. Finansowanie dedykowane firmom posiadającym zamówienia, kontrakty handlowe z których wierzytelności przyszłe mogą być scedowane na faktora w zamian za udostępnienie gotówki. Pod uwagę mogą być brane jedynie umowy długoterminowe, gdzie dostawa towaru, usługi jest powtarzalna. Nie ma możliwości finansowania firm budowlanych i pojedynczych faktur.
 • Metodyka oceny zdolności do spłaty: na podstawie dokumentów finansowych. Pod uwagę brana jest bardziej  wiarygodność kontrahentów Klienta.
 • Kwota finansowania: minimalny limit do faktoringu zaczyna się już od 10 000 zł. Możliwość refinansowania pojedynczych faktur.
 • Sposób postawienia środków do dyspozycji Klienta: na rachunek Klienta przekazywane jest 90% wierzytelności po wystawieniu faktury. 10% wartości faktury przekazywane jest po dokonaniu płatności przez kontrahenta na rzecz faktora.
 • Forma spłaty: odsetki w cyklach miesięcznych, opłata operacyjna potrącana od faktury, kapitał rozliczny jest z Klientem faktora.
 • Okres trwania umowy: 12 miesięcy z opcją przedłużenia na kolejne okresy lub bezterminowy.
 • Waluta: PLN, EUR, USD, GBP, CHF.
 • Prowizja za udzielenie: 1- 3,00% potrącana od przyznanego limitu.
 • Koszt: WIBOR 3M + marża od 1 do 3% + 1,20 – 3,00% opłaty operacyjnej potrącanej od wypłacanych środków.
 • Przeniesienie ryzyka: tak, koszt wzrasta o ubezpieczenie, około 0.40% od wartości faktury.
 • Zabezpieczenie: weksel własny, cesja wierzytelności przyszłych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
 • Czas realizacji: około 3-5 dni roboczych.

kredyt obrotowy

Zapraszamy z naszymi doradcami, którzy podpowiedzą

z jakiej formy skorzystać

kredyt obrotowy