Kalkulator Faktoringu

Kwota do faktoringu:
Okres całkowitej spłaty w dniach:
dni

Wynik kalkulacji

Kwota faktoringu:
Prowizja jednorazowa za przyznanie limitu:
Okres:
dni
Koszt faktoringu:

Kalkulator faktoringu – pozwala obliczyć koszt pożyczonych środków. Koszty liczone są w cyklu dziennym lub za pełne miesiące.

Z faktoringu możemy skorzystać, jeśli mamy wystawione faktury na termin płatności przynajmniej na 14 dni a maksymalnie nawet na 180 dni.

KALKULATOR FAKTORINGU

Z faktoringu można korzystać w postaci globalnego limitu ustalonego przy podpisaniu umowy lub sprzedając tylko poszczególne faktury. Za przesłane faktury, Faktor wysyła zaliczkę w postaci 80% wartości faktury, różnica dopłacana jest po zapłacie kontrahenta.

Rodzaje faktoringu:

  • Faktoring pełny  (bez regresu)
  • Faktoring niepełny  ( z regresem)
  • Faktoring cichy  (niejawny)
  • Faktoring odwrotny ( odwrócony)
  • Faktoring krajowy ( PLN )
  • Faktoring zagraniczny ( USD, EUR, CHF )

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, poprzez program do wystawiania faktur, możemy od razu faktury wystawione na termin finansować za pomocą faktoringu. Jest to doskonałe narzędzie do podtrzymania płynności finansowej.

Kalkulator faktoringu pokazuje nam jedną z najlepszych ofert z pośród 15 firm faktoringowych, pełna oferta dostępna jest w porównywarce faktoringu.

Zapraszamy do kontaktu

Kalkulator faktoringu