Regulamin

Dokumentacja umowna związana z wariantem usługowym TMS Kantor Premium jest dostępna na stronie: https://www.tms.pl/kantor-kontakt   w sekcji „Dokumenty do pobrania”.