Leasing

wpłata od 1% nawet na 7 lat

Kalkulator

leasingowy

Wystarczy wpisać szczegółowe dane (cena zakupionego przedmiotu, opłaty wstępnej, itp.) a system dokona automatycznego obliczenia raty netto. W ten sposób można samodzielnie określić przybliżoną kwotę miesięcznego zobowiązania i podjąć ostateczną decyzję o wyborze tej formy zakupu.

Kredyt

z dotacją unijną do 70%
marża już od 1,58%

Pośredniczymy w uzyskiwaniu przez klientów kredytów dla firm, którzy chcą w ten sposób dokonać inwestycji w rozwój swojego przedsiębiorstwa, chociażby w zakup nowych budynków, pojazdów lub urządzeń. Innym rodzajem inwestycji może być także przejęcie akcji lub innych papierów wartościowych. Dajemy możliwość wyboru waluty, w której pożyczka ma być dokonana, a także okresu spłaty i liczby rat.

Kalkulator

kredytowy

Poznaj ratę swojego kredytu!

Korzystanie z kalkulatora kredytowego jest wyjątkowo łatwe, wynik otrzymywany jest błyskawicznie. Pozwala to na wstępne oszacowanie swoich możliwości finansowych w zakresie ewentualnej spłaty bez konieczności wychodzenia z domu

Ubezpieczenia

OC AC NNW

Oferujemy opcję ubezpieczenia OC, AC i NNW dla osób posiadających własne samochody. Dzięki temu każdy uczestnik ruchu drogowego może czuć się swobodnie w trakcie poruszania się po drogach, wiedząc, że ewentualny wypadek nie przyniesie dotkliwych skutków finansowych z racji ewentualnych szkód własnych, a także konieczności zapłaty odszkodowania innemu kierowcy. Pokryje ono również koszty ewentualnego leczenia kierującego pojazdem oraz pasażerów.

Faktoring

dla firm

Korzystnym sposobem na pozyskanie w szybki sposób pieniędzy koniecznych do prowadzenia przedsiębiorstwa jest faktoring. To metoda sprzedaży odroczonej wierzytelności instytucji finansowej, która wypłaca pieniądze natychmiastowo. Jest to także zabezpieczenie na wypadek nierzetelnych kontrahentów, którzy spóźniają się z płatnościami lub wcale nie wypłacają zaległych środków finansowych. Daje to możliwość otrzymania pieniędzy nawet w ciągu 24 godzin, choć wypłacane jest wówczas tylko 80% fakturowanej kwoty.

Informujemy, że otrzymaliśmy dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu: „Wzrost konkurencyjności DG-INWEST Finanse Spółka z o.o. na rynku krajowym poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001” – umowa nr 13.12-UDA-RPLU.01.07.00-06-042/13 z dnia 12.11.2013.

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Difreo - Strony internetowe