Kredyt dla firm

Kredyt firmowy

Kredyt dla firm zwany kredytem firmowym to możliwości finansowania środków trwałych w kredycie inwestycyjnym oraz finansowanie środków obrotowych w kredycie w postaci limitu w koncie. Może być przeznaczony na dowolny cel, a mianowicie na bieżące potrzeby firmy.

PROMOCJA – kredyt do 600 000 zł – decyzja w 24h 

 • na dowolny cel;
 • bez badania zdolności dochodowej;
 • bez wpłaty własnej;
 • działalności gospodarcze i spółki cywilne;
 • okres do 120 mc.

Kredytów Inwestycyjnych (kredyty na firmę) udzielamy dla klientów, którzy chcą sfinansować środki zaliczane do majątku trwałego swojego przedsiębiorstwa czyli np. na inwestycje:

 • Materialne – urządzenia lub budynki,
 • Niematerialne np.: wartość które są niematerialne i prawne tj. prawa autorskie i patenty,
 • Finansowe np.: papiery wartościowe tj. akcje oraz udziały w innych przedsiębiorstwach.

Zobacz film – jak działamy 

Rodzaje kredytów dla firm

 • Kredyt z innowacją technologiczną do 4 mln zł  do 70 % umorzenia;
 • Kredyt z poręczeniem BGK do 60 % wartości kredytu;
 • Kredyt z poręczeniem EBI do 80 % wartości kredytu  max kwota to 600 000 netto;
 • Kredyt inwestycyjny dla firm z zabezpieczeniem np. nieruchomość;
 • Kredyt z linią w koncie udzielany pod kątem obrotów.

Dokumenty do kredytu dla firm

 1. Dokumenty rejestrowe;
 2. Dokumenty finansowe na 2 pełne lata + okres bieżący;
 3. Kredyt inwestycyjny – biznes plan.

Oblicz ratę swojego kredytu

Kredyt dla firm, kalkulator kredytowy

Kredyt inwestycyjny – kredyt dla firm

Kredyt inwestycyjny zostaje udzielony na rachunek kredytu, a skorzystanie z niego polega na realizacji przez bank zleceń płatniczych kredytobiorcy, które oczywiście są ściśle związane z realizacją kredytowanej inwestycji. Mówiąc prościej polega to na okazywaniu faktur, które następnie zostają opłacone na rachunki kontrahentów przez instytucję finansową. Jednak nie we wszystkich sytuacjach sytuacja odbywa się jak wyżej idealnym przykładem jest np. sytuacja gdy zamierzamy wybudować budynek, wtedy to wypłata kredytu rozdzielona zostaje na transze, które to z kolei są uzależnione od właściwego wykorzystania poprzednich udzielonych transz. Bardzo często wykorzystujemy sposób karencji co oznacza, że w tym okresie kredytobiorca zobowiązany jest do spłacania wyłącznie rat odsetkowych. Karencja to nic innego jak odroczenie spłaty kredyt pomijając część odsetkową o której wspomnieliśmy powyżej.

Kredyt dla firm, kredyt dla firmy inwestycyjny, obrotowy

Kredytobiorca, który planuje uzyskanie kredytu inwestycyjnego zobowiązany jest przede wszystkim do przegotowania biznesplanu oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów do analizy finansowej. Na podstawie dostarczonych dokumentów będzie możliwa ocena, czy klient będzie w stanie spłacić kredyt z bieżących wpływów firmy uwzględniając również w odpowiednim stopniu przychody firmy. Mówiąc wprost od naszej sytuacji finansowej zależy to, czy decyzja w sprawie naszego wniosku będzie rozpatrzona pozytywnie, czy wręcz przeciwnie.

Należy również pamiętać, że to nie jest jedyna forma finansowania dla firm, istnieje również możliwość sfinansowania inwestycji w środki trwałe na podstawie kredytów obrotowych, lub także na zasadzie kredytów kupieckich czyli zwyczajnego odroczenia terminów płatności naszym kontrahentom. Obydwa sposoby pozwalają nam uniknąć kosztów, które są związane z udzielaniem kredytu, ale mogą również prowadzić do utraty finansowej.

Kredyt obrotowy dla firm

Dla firm oferujemy również udzielnie kredytu obrotowego, ten rodzaj kredytu przeznaczony jest sfinansowanie w twojej firmie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.  W przypadku kredytu obrotowego wyróżniamy dwa rodzaje tzn.: kredyt obrotowy długoterminowy. Jeśli Twoja firma potrzebuje stałego kapitału obrotowego.

Kolejnym rodzajem jest kredyt krótkoterminowy, co w praktyce oznacza, że finansowanie kredytem obrotowym jest niezbędne po to, aby wypełnić sezonowe niedobory. Jeśli Twoja firma uzyska decyzję pozytywną do wypłacenie kredytu to środki przyznane przez bank zostaną ulokowane na wyodrębnionym rachunku kredytowym. Należy pamiętać, że kredyt obrotowy jest uruchomiony bezgotówkowo na podstawie nieprzeterminowanych faktur czyli dokonywania przelewów na rachunki dostawców.

Przy udzieleniu kredytu obrotowego może wystąpić konieczność zastosowania zabezpieczenia na przykład w postaci weksla, poręczenia lub cesja wierzytelności kontraktowych, które wynikają z umów dostarczenia towarów i wykonania usług. Dopiero jeśli okres kredytowania jest większy niż 12 miesięcy stosuje się ustanowienie hipoteki lub zastaw rejestrowy. Następnie po udzieleniu kredytu bank weryfikuje jak został rozdysponowany kapitał obrotowy, bada wskaźniki płynności i rotacji.

Kredyt dla firm, obrotowy, inwestycyjny

Kredyt dla firm – co oferujemy?

 • Możliwość wyboru waluty PLN, EUR, USD;
 • Zaciągnięcie zobowiązania na maksymalnie 10 lat;
 • Raty miesięczne, kwartalne, półroczne;
 • Spłatę odsetek miesięcznie lub kwartalnie;
 • Możliwość skorzystania z 2-letniego okresu karencji w dokonywanych spłatach;
 • Kredyt dla firm już od 4,90.

 Refinansowanie nakładów inwestycyjnych:

 • Z tej oferty możesz skorzystać jeśli jesteś osobą fizyczną lub  masz firmę, posiadasz auto, które nie przekroczyło 13 lat. Co więcej?
 • Dajemy Ci 96 miesięcy na spłatę, dzięki czemu zyskasz niższą ratę.
 • Uproszczona procedura do 300 000 zł. (wystarczą 2 dokumenty potwierdzające tożsamość i zaświadczenie o zarobkach).
 • W przypadku środków transportu brak udziału własnego.

Tylko teraz finansowanie 100% wartości

rynkowej środka transportu.

kredyt firmowy, kredyt dla firm

W celu zapoznania się z ofertą kredytów

zapraszamy do kontaktu z Doradcą

Kredyt dla firmy, obrotowy i inwestycyjny

Nasz Doradca Finansowy przyjedzie do Ciebie do Twojej firmy

Zadzwoń teraz i umów się na spotkanie

Kredyt dla firm, obrotowy i inwestycyjny