Dotacje Unijne

DOTACJE UNIJNE to środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, przeznaczone m.in. na rozwój, modernizację i restrukturyzacje gospodarki krajów członkowskich tak by wszystkie te kraje były zbliżone do siebie. Fundusze Europejskie udzielane są regionom słabiej rozwiniętym, by podwyższyć konkurencyjność obszaru właśnie poprzez innowacje i konkurencyjność gospodarki, wyrównanie szans społecznych, dzięki edukacji i inwestycji w człowieka. Główne obszary rozwoju dzięki dotacjom to: nauka i edukacja, energetyka, transport, turystyka, kultura i sztuka, rozwój firm, badania i innowacje, współpraca międzynarodowa, czy ochrona środowiska.

Do tej pory Polska zmieniła się na lepsze dzięki Funduszom Europejskim a liczba zrealizowanych projektów to: 193.535.

Istnieją cztery rodzaje funduszy strukturalnych:

  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  2. Europejski Fundusz Społeczny
  3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej- Sekcja Orientacji
  4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

Osoby chcące skorzystać z dotacji często nie wiedzą jak się do tego zabrać, a jeden mały błąd może przekreślić nasze szanse, gdyż chętnych na dotacje jest bardzo wiele, a środki rozłożone na regiony z limitem na województwa czy regiony. Dotacje do kwoty 50.000 zł można uzyskać bez wkładu własnego lub z bardzo niskim wkładem, powyżej tej kwoty środki przyznawane są na zupełnie innych zasadach.

Co to oznacza w praktyce?

Środki powyżej 50.000 zł najczęściej przyznawane są na zasadzie refundacji, to znaczy że wnioskujący musi najpierw wydać własne środki, a dopiero potem następuje  ich zwrot, jednakże nie w 100% o ilości procentowej zwrotu inwestycji decyduje szereg czynników.

Jak skorzystać z dotacji bez błędu?

Zaufaj doradcom z DG-INWEST, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem dotacji, a skomplikowane procedury zostaną załatwione szybko i sprawnie. Pierwszy etap to wybór odpowiedniego programu i śledzenia ogłoszeń dotyczących naborów wniosków i terminów. Drugi etap to przygotowanie dokumentacji, wypełnienie wszystkich wniosków, biznes plan oraz uzupełnienie wniosku o wszystkie niezbędne załączniki. Wszystkie te czynności należy wykonać zgodnie z ustalonymi procedurami. Należy mieć na uwadze, że inwestycja, którą planujecie musi być możliwa do zrealizowania w zaplanowanym w terminie, a także zgodnie z kosztorysem. Dopiero w etapie trzecim jest złożenie wniosków, gdzie dokonywane są analizy. Następnie dostajemy informacje o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku, podpisanie umowy o dofinansowanie. Od tego momentu zaczyna się realizacja projektu lub jeśli zaczęła się wcześniej przedłożenie wszystkich sprawozdań, faktur, dowodów wpłat itp. do rozliczenia projektu. Jednym z wymogów projektu w ramach rozliczenia projektu jest rozpowszechnianie informacji o otrzymanych środkach unijnych np. na stronie internetowej firmy, a także w widocznym miejscu tablica z informacją o pozyskanych środkach. Ostatnim etapem jest przejście kontroli w miejscu w którym projekt był realizowany, jeśli zakończona kontrola będzie z wynikiem pozytywnej opinii to dopiero w tym etapie wypłacona zostaje dotacja.

Nawiązując do powyższych informacji droga do pozyskania dotacji jest długa i często skomplikowana, dlatego lepiej zlecić jej przejście odpowiednim specjalistom, którzy pomogą na każdym etapie pozyskania funduszy. Zachęcamy do kontaktu z doradcą DG-INWEST.