Kalkulator Fakoringu

Kwota do faktoringu:
Okres całkowitej spłaty w dniach:
dni

Wynik kalkulacji

Kwota faktoringu:
Prowizja jednorazowa za przyznanie limitu:
Okres:
dni
Koszt faktoringu: