Faktoring

FAKTORING W DG-INWEST

 Faktoring jako alternatywne źródło finansowania dla przedsiębiorcy!

 Jeśli masz problem z płynnością finansową w swojej firmie- to jest odpowiednie rozwiązanie!

FAKTORING jest krótkookresowym finansowaniem działalności przedsiębiorstwa, uzyskanym poprzez odsprzedanie posiadanych wierzytelności bankowi bądź instytucji będącej faktorem. Nasi Klienci (Faktoranci), na podstawie zawartej umowy faktoringowej, przenoszą swoje wierzytelności, otrzymując w zamian natychmiastową zapłatę za sprzedany towar i/lub usługę.

Instytucja faktoringu jest od wielu lat szeroko rozpowszechniona i cieszy się dużą popularnością w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej.

 

Jak to działa?

Krok 1.

Dostawca dostarcza towar, bądź usługę wraz z fakturą do kontrahenta. Następnie przesyła kopię faktury do Faktora.

Krok 2.

Faktor księguje wierzytelność i w ciągu 24 godzin wypłaca dostawcy do 90% kwoty faktury. Do momentu

zapłaty faktury przez kontrahenta wierzytelność jest monitorowana przez Faktora.

Krok 3.

Kontrahent reguluje płatność do Faktora, który wypłaca dostawcy pozostałą należność po odliczeniu prowizji i opłat.

Dla kogo faktoring?

 • Firma powinna być zarejestrowana na terenie RP
 • Oferować powtarzalny, zestandaryzowany produkt nie obarczony ryzykiem reklamacji i częstych zwrotów(np. producenci opakowań, firmy transportowe, producenci części samochodowych itp.)
 • Dostarczać swoje produkty czy usługi do stałej i rozproszonej bazy kontrahentów, udzielając im odroczonych terminów płatności
 • Minimalna liczba dłużników faktorowanych – 5

 

W jakich okolicznościach firma powinna skorzystać z faktoringu ?

 • gdy Państwa firma dynamicznie się rozwija i napotyka barierę płynności finansowej,
 • gdy zawierają Państwo kontrakty z odroczonymi terminami płatności,
 • gdy Państwa Kontrahenci opóźniają się z płatnościami za dostarczony towar,
 • gdy chcą Państwo zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko niewypłacalności kontrahentów
 • gdy brakuje Państwu własnych środków na finansowanie bieżącej działalności, na przykład
 • w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji,
 • gdy prowadzona przez Państwa działalność gospodarcza odznacza się dużymi wahaniami sezonowymi.