Zalety leasingu i funkcje

Zalety leasingu:

Zalety leasingu  – Stawiamy na proste i jasne procedury, które pozwolą na natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością.

Zyskujesz cenny czas – zakres wymaganych dokumentów jest minimalny, a proces zawarcia umowy maksymalnie przez nas uproszczony.

Dajemy Ci również szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych przedmiotów technologii, możliwość korzystania z nich bez konieczności natychmiastowego zakupu, ewentualną wymianę sprzętu na nowy lub opcję jego rozbudowy  w trakcie trwania umowy.

Kolejną zaletą leasingu jest elastyczna forma finansowania praktycznie każdego przedmiotu leasingu:

 • komputery i oprogramowanie
 • maszyny i urządzenia
 • samochody osobowy i ciężarowe
 • ciągniki siodłowe i naczepy
 • samoloty i jachty
 • nieruchomości

Uproszczone procedury do 300 000 zł w których nie wymagamy badania zdolności finansowej a także zaświadczeń z US i ZUS.

Funkcje leasingu :

 1. Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji pozwalającą podmiotom gospodarczym na rozszerzenie ich potencjału produkcyjnego bądź usługowego bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych. Tym samym umożliwia wykorzystanie środków własnych na inne cele.
 1. Leasing stabilizuje warunki działalności przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zapewnia korelacje między wielkościami i terminami płatności raty leasingowej a korzyściami (dochodami) czerpanymi z używania dóbr oddanych w leasing.
 1. Umowa leasingu zapewnia korzystanie z należnych Korzystającemu (Leasingobiorcy) odpisów podatkowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono i omówiono leasing potocznie nazywany „leasingiem operacyjnym”, gdyż jest on najczęściej wybierany i stosowany przez Korzystających (leasingobiorców), tak więc ilekroć poniżej pojawi się nazwa „leasing” lub „umowa leasingu” będzie ona oznaczała „leasing operacyjny” lub „umowę leasingu operacyjnego”. Umowa leasingu Przedmiotem leasingu jest oddanie w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłaty miesięczne. Przez okres trwania umowy przedmiot leasingu stanowi własność Finansującego (Leasingodawcy) i jest zaliczany do składników jego majątku. Finansujący (Leasingodawca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingu Korzystający (Leasingobiorca) może także : zalety leasingu
  • skorzystać z prawa pierwokupu za cenę równą wartości końcowej określonej w umowie,
  • przedłużyć umowę na kolejny okres,
  • zwrócić przedmiot leasingu Finansującemu (Leasingodawcy).

DG INWEST oferuje profesjonalna wycenę – posiadamy uprawnienia biegłego sądowego z zakresu wyceny maszyn i urządzeń.

Masz dodatkowe pytania? czekamy na kontakt.

Zalety leasingu