Aktualizacja BIG i BIK

Nasze usługi

Drogi Kliencie masz problem z uzyskaniem kredytu? Wiesz, że gdzieś jest problem, ale nie wiesz gdzie? Może to być wynikiem tego, że masz negatywną historię wpisów w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG) oraz Biurze informacji Kredytowej (BIK). Wraz z naszym partnerem biznesowym, firmą FinFix, dokonamy w Waszym  imieniu, sprawdzenia Waszej historii w biurach informacji gospodarczej i/lub kredytowej, z których korzystają instytucje finansowe i przekażemy Wam raport pokazujący wpisy wierzycieli, które świadczą o tym, jakimi jesteście kontrahentami lub kredytobiorcami.

W przypadku, gdy wpisy te będą wam nieznane lub nieaktualne (gdyż, na przykład, dawno je spłaciliście) pomożemy Wam je wyjaśnić oraz usunąć z rejestrów.

Aktualizacja BIG i BIK jest usługą skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców. Z czystymi rejestrami BIG i BIK odzyskacie możliwość zaciągania kredytów.

Dalsze kroki

(Uwaga!: W przypadku, gdy już macie aktualny raport BIG lub BIK i chcielibyście go zaktualizować, przejdźcie do kroku „po piąte” i skontaktujcie się z FinFix).

Po pierwsze: pobierz, wypełnij i podpisz druk zlecenia przygotowania raportu. Znajdziesz go poniżej lub w naszych placówkach. Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań.

Po drugie:  Przygotuj pełnomocnictwo dla naszego partnera biznesowego FinFix wg załączonego wzoru (w przypadku raportu BIK konieczna będzie wizyta u notariusza i podpisanie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym). Właściciele bądź przedstawiciele firm pragnących jedynie uzyskać informację na temat swojej firmy z BIG nie muszą dostarczać pełnomocnictwa.

Po trzecie: dokonajcie wpłaty i przekaż/prześlij komplet dokumentów (zlecenie, pełnomocnictwo i potwierdzenie wpłaty) pocztą na adres: FinFix Sp. z o.o. Czeczota 8/11, 02-607 Warszawa lub przekaż bezpośrednio do oddziału DG Inwest. Adresy oddziałów znajdziesz w zakładce Kontakt.

Po czwarte: po zaksięgowaniu wpłaty na konto i otrzymaniu zlecenia, FinFix pobierze Wasze raporty i Wam je przekaże.

Raporty zostaną do Was wysłane w ciągu kilku dni – mailem lub listem, w zależności od tego jaką opcję wybraliście. Możesz również odebrać je w naszych placówkach.

Po piąte: Po otrzymaniu raportu, zapoznaj się z nim i jeśli znajdują się w nim wpisy dotyczące zadłużenia, których nie rozpoznajesz, nie rozumiesz lub które zostały spłacone, skontaktuj się z naszymi specjalistami z FinFix. Pomożemy wyjaśnić je i zaktualizować raport („wyczyścić”). Czysty raport ułatwi Wam pozyskanie nowych kredytów.

ISTOTNE!

Logo finfix

Nasz partner, firma FinFix, opłaca wszelkie koszty związane z pobraniem, gromadzeniem i wysyłką raportów do Was.

Druki do pobrania:

Zamówienie raportu BIG BIK – osoba indywidalna lub firma
Wzór pełnomocnictwa do BIG – klient indywidualny
Wzór pełnomocnictwa do BIK – klient indywidualny
Wzor pełnomocnictwa do BIK  – firma