Zakup akcji i obligacji

Zakup akcji

Zakup akcji i obligacji – to jeden ze sposobów inwestowania. W swojej ofercie posiadamy akcje prężnie rozwijających się podmiotów głównie z branży finansowej.

Akcje firm, których proponujemy zazwyczaj są przed debiutem na główny parkiet, co pozwala zakupić je w dużo niższych cenach niż je później zweryfikuje rynek.

Oferty są ograniczone i kierowane do maksymalnej liczby inwestorów w ilości nie przekraczającej 149 osób.

Akcje to papier wartościowy a właściciele akcji to akcjonariusze, którzy pośrednio mogą mieć wpływ na zarządzanie spółką akcyjną. Dzięki akcjom możemy otrzymywać dywidendy czyli część zysku, który wypracowała spółka proporcjonalnie do naszego pakietu.

Rodzaje akcji:

Akcje dzielimy na akcję zwykłe i uprzywilejowane, te drugie przeważnie mają większe możliwości w sprawie głosu oraz wypłaty dywidendy.

Akcje można również podzielić na okaziciela i imienne, na te pierwsze trzeba uważać i dobrze zabezpieczyć gdyż jak nazwa wskazuje kto jest w ich posiadaniu jest ich właścicielem. W tym momencie stają się modne skrytki bankowe, które zapewnią nam ochronę naszych papierów wartościowych.

W celu zapoznania się z aktualną ofertą skontaktuj się z naszym doradcą + 48 664 12 34 00 lub prześlij zapytanie na maila:  biuro@dg-finanse.pl

Zakup obligacji

Obligacje – to papier wartościowy, w którym firma czyli emitent jest dłużnikiem klienta czyli obligatariusza i zobowiązuje się swoim całym majątkiem na wykup obligacji po określonej cenie i w określonym czasie.

Zakup akcji i obligacji

Rodzaje obligacji:

  • obligacje państwowe – stopa zwrotu od 1 do 3 % w skali roku
  • obligacje komunalne – stopa zwrotu od 3 do 5 % w skali roku
  • obligacje  korporacyjne – stopa zwrotu od 5 do 10 % w skali roku
  • krótkoterminowe – do 5 lat
  • średnioterminowe – od 5 do 10 lat
  • długoterminowe – powyżej 10 lat

Obligacje korporacyjne – są najwyżej opłacalne z punktu widzenia inwestora, natomiast też są bardziej ryzykowne, dlatego też przed wyborem trzeba dobrze zapoznać się z firmą, która je emituje. Przedsiębiorstwa też potrafią dać dodatkowe zabezpieczenia np. wpis na hipotekę posiadanej nieruchomości.

Więcej informacji o obligacjach z chęcią przedstawimy na niezobowiązującym spotkaniu a wiedza przyda się do inwestycji teraźniejszych lub przyszłych telefon: Daniel Gawryczuk  +48 608 452 453