Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne to wspólne inwestowanie, które polega na lokowaniu środków na konta funduszy. Zarząd Funduszu a dokładnie Licencjonowany Doradca Inwestycyjny kieruje wspólnie gromadzone środki w różne inwestycje w zależności jaki charakter posiada fundusz.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych:

Głównie fundusze możemy podzielić na stopień ryzyka w który inwestują.

Fundusze agresywne – rynek akcji  – tutaj klienci mogą liczyć na największe zyski ale również na największe straty, gdyż fundusze nie zapewniają stałej stopy zwrotu i inwestując w agresywne fundusze musimy się liczyć z możliwością poniesienia straty.

Fundusze zrównoważane  – rynek obligacji i akcji – za zadanie mają chronić kapitał dlatego część środków około 40 % inwestują w obligacje a pozostałe 60 % w akcje. Pozwala to na w miarę bezpieczne lokowanie środków ale tak jak w przypadku funduszy agresywnych musimy się liczyć ze stratą na pewno niższą ze względu na charakter funduszu.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Rynku pieniężnego – rynek obligacji ale również bonów skarbowych tutaj klienci mogą liczyć na bezpieczne inwestowanie ale również na bardzo małe zyski z racji lokowanych środków

Rynek Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się niewielkimi kwotami odprowadzanymi regularnie przeważnie miesięcznie już od 150 zł, klienci przeważnie oczekują z tych długotrwałych inwestycji gdyż większość proponuje inwestowanie na okresy przynajmniej 10 letnie, zysków w postaci dodatku do emerytury, który fundusze mogą wypłacać regularnie np. miesięcznie.

W celu zapoznania się z ofertę funduszy zapraszamy do kontaktu + 48 664 12 34 00