Bezpieczny kredyt 2% na zakup pierwszego mieszkania lub domu

Bezpieczny kredyt 2% – nowy kredyt hipoteczny

Ceny nieruchomości w naszym kraju w ostatnich latach znacznie wzrosły. Wysoka inflacja powoduje wzrost stóp procentowych kredytów, co podwyższa ich koszty. Uniemożliwia to zakup pierwszego mieszkania dla wielu osób. Dlatego rząd wyszedł z propozycją programu „Bezpieczny Kredyt 2%„, który jest odpowiedzią na rosnące ceny i w skrócie jest programem dopłat do kredytu mieszkaniowego. Największy broker finansowy DG – INWEST przedstawia najważniejsze informacje na temat nowego programu dopłat do kredytów hipotecznych.

Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2% na zakup mieszkania lub domu?

Bezpieczny Kredyt 2% na zakup mieszkania to program preferencyjnego kredytu hipotecznego, który oferuje atrakcyjne warunki finansowe dla zakupu pierwszego mieszkania lub domu, budowy domu oraz dokończenia budowy. Przez okres 10 lat oprocentowanie wynosi jedynie 2% (plus marża banku obliczana zgodnie z przepisami ustawy). Dzięki dopłacie ze strony państwa, oprocentowanie kredytu zostaje obniżone.    Bezpieczny Kredyt 2% na mieszkanie lub dom

Program skierowany jest do różnych grup odbiorców, takich jak małżeństwa, osoby stanu wolnego, osoby stanu wolnego wychowujące przynajmniej jedno dziecko, pary w nieformalnych związkach wychowujące przynajmniej jedno wspólne dziecko, pod warunkiem braku posiadania wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego. Odbiorcami mogą być także osoby spełniające odpowiednie kryteria wiekowe i zdolność kredytową, posiadające wkład własny oraz nieposiadające praw własności do nieruchomości. Program jest skierowany do klientów gotowych do zakupu pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego, którzy nie posiadają spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Kto może dostać bezpieczny kredyt hipoteczny 2% na zakup mieszkania lub domu?

Bezpieczny kredyt w wysokości 2% na zakup mieszkania lub domu będą mogły otrzymać osoby spełniające określone warunki. Osoby planujące kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Kredyt będzie dostępny dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają ani nie posiadali wcześniej własnego mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku małżeństwa lub rodziców, którzy wychowują przynajmniej jedno wspólne dziecko, przynajmniej jedna z tych osób musi spełniać warunek wiekowy.

Bezpieczny Kredyt 2% na dom lub mieszkanie

Jaka jest maksymalna wysokość kredytu 2% na zakup pierwszego domu lub mieszkania?

Maksymalna kwota kredytu, jaką może otrzymać pojedyncza osoba, wynosi 500 tys. złotych. Natomiast dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. złotych. Kredyt jest dostępny zarówno na mieszkania z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, a w ramach programu nie ma ograniczenia cen za metr kwadratowy mieszkania.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego polega na różnicy pomiędzy stałą stopą oprocentowania ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach udzielających kredytu, a oprocentowaniem kredytu zgodnie z stopą 2%. Ta dopłata będzie przysługiwała przez okres 10 lat.

Od kiedy można ubiegać się o dopłaty z programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny kredyt 2% od kiedy rusza program?

Założenia programu mówią, że dopłaty są dostępne od 1 lipca 2023 rroku do grudnia 2027 roku.
W tym okresie można składać wnioski i ubiegać się o dopłaty.

Bezpieczny Kredyt 2% - nowy kredyt hipoteczny

Ile wyniesie oprocentowanie kredytu z programu i czy jest ono stałe?

Podczas okresu, w którym obowiązują dopłaty (pierwsze 10 lat spłaty kredytu), oprocentowanie kredytu wynosi 2% dla kredytobiorcy, z dodatkową marżą i prowizją (pod warunkiem, że zostanie naliczona) banku.

Wsparcie dotyczyć będzie kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie obowiązywania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty), efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wynosi 2% + marża banku.

Ważne ograniczenia obowiązujące przy korzystaniu z programu Bezpieczny Kredyt 2%

Należy pamiętać o istotnych ograniczeniach dotyczących programu Bezpieczny Kredyt 2%:
Po pierwsze w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% nie można zaciągnąć kolejnego kredytu hipotecznego, gdyż skutkować to będzie utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Po drugie, program nie jest dostępny dla osób powyżej 45. roku życia, które nie mogą ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%.

Po trzecie nie można ubiegac się o bezpieczny kredyt 2% jeżeli współmałżonek posiada już mieszkanie lub dom na własność.

Po czwarte z dopłat nie moga korzystać osoby, które już posiadają kredyt. Nie ma możliwości refinansowania już zakupionej nieruchomości. Obecnie przewiduje się, że instrumentem bezpiecznego kredytu 2% będą mogły skorzystać osoby, które nie są właścicielami ani nie były właścicielami mieszkania (w tym domu jednorodzinnego) lub nie posiadają spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, oraz nie są stroną umowy dotyczącej innego kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Po piąte należy pamiętać, że korzystając z programu bezpiecznego kredytu hipotecznego nie unikniemy innych opłat i kosztów kredytu. Kredyty mieszkaniowe z możliwością dopłat będą udzielane przez banki komercyjne, które zawrą stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Oprócz korzystniejszego oprocentowania, kredyty te nie będą się różnić od standardowej oferty rynkowej pod względem dodatkowych kosztów.

Bezpieczny Kredyt 2% - nowy kredyt hipoteczny na mieszkanie lub dom

Po szóste nie unikniemy wkładu własnego. Wymóg posiadania wkładu własnego jest kolejnym ograniczeniem. Bezpieczny kredyt 2% to zwykły kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnica polega na tym, że program obejmuje dopłatę ze strony państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jednak, jak w przypadku każdego kredytu hipotecznego, konieczne jest posiadanie wkładu własnego, którego wysokość jest ustalana przez udzielający kredyt bank. Zgodnie z przepisami ustawy, wkład ten nie może przekraczać kwoty 200 tysięcy złotych.

Dlaczego warto zainteresować się programem Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny kredyt 2% to inicjatywa, która umożliwia uzyskanie preferencyjnego kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu. Program ten ma na celu wsparcie osób, które nie posiadają jeszcze swojego własnego lokum i chcą zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu. Dzięki niskiemu oprocentowaniu, które wynosi 2% w okresie pierwszych 10 lat spłaty kredytu, staje się on bardziej dostępny i atrakcyjny dla potencjalnych kredytobiorców.

Bezpieczny kredyt 2% adresowany jest przede wszystkim do młodych osób, które dopiero rozpoczynają samodzielne życie i nie dysponują dużym kapitałem na zakup nieruchomości. Program ten umożliwia im skorzystanie z preferencyjnych warunków kredytowych, dzięki czemu mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu. Oprocentowanie wynoszące 2% w okresie 10 lat pozwala zminimalizować koszty kredytu i ułatwia rozpoczęcie nowego etapu życia.

W ramach programu Bezpieczny kredyt 2% istnieją również pewne warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z tej formy wsparcia. Przede wszystkim, kredyt jest przeznaczony dla osób, które nie mają jeszcze własnego mieszkania lub domu. Ograniczenie wiekowe dotyczy osób do 45 roku życia, jednak w przypadku małżeństw lub rodziców z dzieckiem, wystarczy, że jedna z osób nie przekroczy tego wieku. Dzięki temu programowi, uzyskanie bezpiecznego kredytu 2% na zakup pierwszego mieszkania lub domu staje się realne i dostępne dla wielu osób. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt