Nowe trendy finansowe w MŚP na 2024 rok: Leasing i zakupy na raty

W artykule opublikowanym na portalu Rzeczpospolita z dnia 05.05.2024 r. „Spółki wybiorą leasing, JDG kupią na raty” omówiono najnowsze trendy w finansowaniu działalności gospodarczej w Polsce w 2024 roku. Badanie przeprowadzone przez Kaczmarski Group wskazuje, że leasing staje się najpopularniejszą formą finansowania dla spółek z sektora MŚP, podczas gdy jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) coraz częściej decydują się na zakupy na raty. Omówmy szczegółowo te wyniki oraz ich znaczenie dla przedsiębiorców.

Leasing jako preferowane źródło finansowania spółek

Filarem artykułu jest stwierdzenie, że leasing w 2024 roku będzie dominującą formą finansowania wśród spółek sektora MŚP. Jak wynika z badania Kaczmarski Group, 24% ankietowanych przedsiębiorców preferuje leasing, co czyni go najczęściej wybieranym rozwiązaniem. Największą popularnością cieszy się on w branżach budowlanej i produkcyjnej, gdzie odsetek ten wynosi aż 34%.

Trend ten potwierdzają również dane Związku Polskiego Leasingu, które wskazują, że Polska jest piątym największym rynkiem leasingu w Europie. Co więcej, Polska była najszybciej rozwijającym się rynkiem leasingu w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich 10 lat. Leasing jest szczególnie atrakcyjny dla firm potrzebujących sfinansować nabycie drogich środków trwałych, takich jak samochody, maszyny i urządzenia. Długoterminowe umowy leasingowe oraz obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu i jego wykupu po zakończeniu okresu finansowania są jednak aspektami, które przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę.

Leasing jako preferowane źródło finansowania spółek

Zakupy na raty popularne wśród jednoosobowych działalności gospodarczych

Drugą najczęściej wybieraną formą finansowania działalności gospodarczej w 2024 roku są zakupy na raty, z których planuje skorzystać 18% firm. Ten sposób finansowania jest szczególnie popularny wśród jednoosobowych działalności gospodarczych, z których 19% wybiera to rozwiązanie. Zakupy na raty są preferowane przez przedsiębiorców ze względu na ich prostotę i brak skomplikowanych procedur, co jest szczególnie ważne przy mniejszych wydatkach, takich jak zakup towarów, usług, wyposażenia, drobnego sprzętu, licencji czy oprogramowania.

Spadające zainteresowanie kredytem bankowym

Kredyt bankowy, niegdyś najchętniej wybierana forma finansowania, w 2024 roku traci na popularności. Jedynie 16% firm z sektora MŚP rozważa kredyt bankowy jako źródło finansowania swoich inwestycji. Wpływ na to mają wysokie stopy procentowe z 2023 roku, które zniechęciły wielu przedsiębiorców do zaciągania kredytów.

Zainteresowanie kredytem jest jednak większe wśród spółek średniej wielkości (zatrudniających 50-249 pracowników) oraz firm z długim stażem na rynku (powyżej 10 lat). Dla tych przedsiębiorstw kredyty bankowe nadal stanowią stabilne źródło finansowania długoterminowych inwestycji. Branże, które najczęściej planują zaciągnięcie kredytu, to transport (20%) i handel (19%).

Spadające zainteresowanie kredytem bankowym

Wzrost popularności faktoringu i wynajmu

Raport Kaczmarski Group wskazuje również na rosnące zainteresowanie przedsiębiorców z sektora MŚP faktoringiem oraz wynajmem maszyn, urządzeń i pojazdów. W 2024 roku 13% firm planuje skorzystać z tych form finansowania. Faktoring pozwala przedsiębiorstwom na szybki dostęp do środków finansowych poprzez sprzedaż swoich należności, co jest korzystne dla firm potrzebujących płynności finansowej. Wynajem maszyn i urządzeń z kolei umożliwia firmom unikanie dużych jednorazowych wydatków, co jest szczególnie ważne w przypadku dynamicznie zmieniających się technologii.

Wzrost popularności faktoringu i wynajmu

Wybór formy finansowania a specyfika firmy

Jak zauważają autorzy badania, wybór formy finansowania zależy w dużej mierze od wielkości firmy, specyfiki branży oraz długości funkcjonowania na rynku. Jednoosobowe działalności gospodarcze kierują swoją uwagę na zakupy ratalne, spółki na leasing, a firmy średnie i z długim stażem na rynku nadal chętnie sięgają po kredyty bankowe.

Podsumowanie

Artykuł „Spółki wybiorą leasing, JDG kupią na raty” wskazuje na wyraźne zmiany w preferencjach finansowych przedsiębiorców w Polsce w 2024 roku. Leasing staje się najpopularniejszą formą finansowania dla spółek, podczas gdy jednoosobowe działalności gospodarcze preferują zakupy na raty. Spadające zainteresowanie kredytem bankowym wynika z wysokich stóp procentowych, choć dla większych i bardziej doświadczonych firm kredyty nadal stanowią ważne źródło finansowania. Wzrost popularności faktoringu i wynajmu pokazuje, że przedsiębiorcy szukają elastycznych i szybkich rozwiązań finansowych. Decyzja o wyborze formy finansowania zależy od wielu czynników, a przedsiębiorcy muszą dostosować swoje wybory do specyfiki swojej działalności oraz aktualnych warunków rynkowych.