Nowe oblicze firmy

DG – INWEST FINANSE Sp. z o.o. jako broker finansowy doradza klientom już  od 20 lat, oferując gamę produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Pod logo DG-INWEST funkcjonuję ogólnopolska sieć biur obsługi klienta. Umowy z klientami zawierane są zarówno w placówkach, jak i w siedzibie klienta. Dzięki mobilnej sieci sprzedaży doradca jest w stanie dotrzeć do osoby zainteresowanej w zaledwie w dwie godziny.

Mamy mocną pozycję już w całym kraju, ciągle ją rozbudowując. Teraz powstały pierwsze punkty poza granicami kraju min. w Londynie w  Anglii oraz we Lwowie na Ukrainie. Wymagania jakie stawiamy przyszłym partnerom są niewielkie gdyż dzięki wyspecjalizowanemu modelowi współpracy opartego o dedykowany program DG CRM,  franczyzobiorcy pracują bezpośrednio z centralą DG – INWEST a każdy wniosek ma swojego analityka w centrali i wspólnie są podejmowane decyzję o optymalnym rozwiązaniu finansowym dla klienta.