Nie czekaj na swoje pieniądze – Faktoring od DG-Inwest

Faktoring od DG-Inwest – Spis treści:

  Faktoring od DG-Inwest to rozwiązanie, które umożliwia przedsiębiorcom szybkie uzyskanie płynności finansowej poprzez finansowanie faktur sprzedażowych przed ich terminem płatności. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które chcą uniknąć problemów z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów lub potrzebują szybkiego dostępu do gotówki na rozwój działalności, inwestycje czy regulowanie bieżących zobowiązań.

  Czym jest faktoring pełny i jakie korzyści niesie dla Twojej firmy?

  Faktoring pełny oferowany przez DG-Inwest to kompleksowa usługa, gdzie oprócz finansowania faktur, nasza firma przejmuje również ryzyko niewypłacalności dłużnika. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoj kontrahent nie ureguluje należności, to DG-Inwest pokryje stratę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, które pragną maksymalnie zredukować ryzyko finansowe związane z handlem kredytowym.

  Przykładem może być firma produkcyjna, która dostarcza komponenty dla dużych zakładów przemysłowych. Często terminy płatności są wydłużane do 60-90 dni, co wpływa na ograniczenie płynności finansowej. Dzięki faktoringowi pełnemu od DG-Inwest, firma ta może otrzymać nawet do 90% wartości faktury natychmiast po jej wystawieniu, a resztę, pomniejszoną o prowizję faktora, po uregulowaniu płatności przez odbiorcę.

  Faktoring od DG-Inwest

  Korzyści z faktoringu niepełnego – elastyczność i kontrola nad finansami

  Faktoring niepełny, inaczej faktoring z regresem, jest usługą, w ramach której DG-Inwest finansuje faktury, ale ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje po stronie przedsiębiorcy. To rozwiązanie jest korzystne dla firm, które mają stabilną bazę klientów z dobrą historią płatności, ale chcą uzyskać dodatkową płynność finansową bez przekazywania ryzyka swojemu partnerowi finansowemu.

  Jako przykład można podać hurtownię materiałów budowlanych, która regularnie współpracuje z rzetelnymi i terminowo płacącymi kontrahentami. Faktoring niepełny pozwoli jej na finansowanie faktur i uzyskanie płynności finansowej, podczas gdy ryzyko niewypłacalności klientów jest na tyle niskie, że firma może je zaakceptować, nie obawiając się negatywnych konsekwencji.

  Podsumowanie – dlaczego faktoring od DG-Inwest to dobry wybór?

  Decydując się na współpracę z DG-Inwest w zakresie faktoringu, nie tylko zyskujesz szybki dostęp do gotówki, ale również zdejmujesz z siebie część obowiązków administracyjnych związanych z windykacją należności. Zarówno faktoring pełny, jak i niepełny, oferują elastyczność oraz możliwość dostosowania usług do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności Twojej firmy. Faktoring od DG-Inwest może być odpowiedzią na potrzeby Twojego biznesu, zapewniając stabilność finansową i umożliwiając skupienie się na najważniejszych aspektach prowadzenia przedsiębiorstwa.

  Wprowadzenie faktoringu do portfolio finansowego Twojej firmy to krok, który może znacząco poprawić jej kondycję finansową, szczególnie w niestabilnych czasach gospodarczych. Faktoring od DG-Inwest to nie tylko finansowanie, ale także partnerstwo, które wspiera rozwój i stabilność finansową polskich przedsiębiorstw.