Faktoring dla małych firm – jak to działa?

Faktoring dla małych firm staje się coraz bardziej popularny, ponieważ oferuje szybkie i elastyczne finansowanie. To rozwiązanie umożliwia przedsiębiorcom przekształcenie nieopłaconych faktur w natychmiastową gotówkę, co może znacząco poprawić płynność finansową. Wielu właścicieli małych firm ceni faktoring za to, że pozwala im na skupienie się na prowadzeniu biznesu, zamiast martwić się o terminowe płatności od kontrahentów. Ponadto, w odróżnieniu od tradycyjnych kredytów bankowych, faktoring nie zwiększa długu firmy, co jest korzystne dla jej zdolności kredytowej. Współpracując z firmą taką jak DG-Inwest, przedsiębiorcy mogą również liczyć na profesjonalne doradztwo oraz dostosowane do ich potrzeb rozwiązania faktoringowe.

Faktoring dla małych firm – Podstawy:

Faktoring to usługa finansowa, umożliwiająca firmom sprzedaż swoich należności od klientów firmie faktoringowej w zamian za szybkie uzyskanie gotówki. Dzięki temu przedsiębiorstwa nie muszą czekać na terminy płatności od swoich kontrahentów, co znacząco przyspiesza obrót środkami i zwiększa płynność. Takie działanie pozwala firmie skoncentrować się na inwestowaniu w rozwój oraz pokrywaniu bieżących kosztów, nie martwiąc się o opóźnienia w płatnościach.

Faktoring dla małych firm – Zalety:

Faktoring od razu przekłada się na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Brak konieczności czekania na regulację należności pozwala małym firmom na bieżąco finansować swoje działania i realizować nowe projekty. Dodatkowo, współpracując z firmą faktoringową, przedsiębiorstwo może zmniejszyć ryzyko niespłacenia długów przez kontrahentów. W efekcie, korzystając z faktoringu, właściciele małych firm zyskują nie tylko stabilność finansową, ale również poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu.

Rodzaje faktoringu dla małych firm:

W praktyce istnieje kilka rodzajów faktoringu, ale nie wszystkie z nich są idealne dla małych przedsiębiorstw. Najbardziej popularnymi wśród nich są:

  • Faktoring pełny (z regresem): W tej opcji, choć firma faktoringowa zapewnia przedsiębiorcy środki na podstawie wystawionych faktur, ryzyko niespłacenia długu przez kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Oznacza to, że jeśli kontrahent nie zapłaci w terminie, firma faktoringowa może zażądać zwrotu wypłaconych wcześniej środków od przedsiębiorcy. Kliknij tutaj
  • Faktoring bez regresu: Tu firma faktoringowa przejmuje całe ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jeśli kontrahent nie ureguluje swojego zadłużenia, to odpowiedzialność spoczywa na firmie faktoringowej, a przedsiębiorca nie musi zwracać wypłaconych mu wcześniej środków. Jest to droższa opcja ze względu na większe ryzyko po stronie firmy faktoringowej, ale zapewnia przedsiębiorcy pełne bezpieczeństwo płynności finansowej. Kliknij tutaj
  • Faktoring odwrotny: Głównym celem jest umożliwienie dostawcom otrzymania wcześniejszej zapłaty za swoje faktury, podczas gdy główni nabywcy mogą odroczyć swoje płatności. Firma faktoringowa zapewnia dostawcom natychmiastową płatność za ich towary lub usługi, zwykle z niewielkim dyskontem, podczas gdy główny nabywca może zapłacić firmie faktoringowej na tradycyjnych, późniejszych terminach. Daje to korzyść dostawcom, którzy otrzymują szybką płatność, i nabywcom, którzy mogą lepiej zarządzać swoją płynnością finansową. Kliknij tutaj

     

     

Dobór odpowiedniego rodzaju faktoringu zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W DG-Inwest jesteśmy tu, by pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania dostosowanego do specyfiki działalności i potrzeb finansowych Twojej firmy.

Faktoring w praktyce – krótki przykład:

Anna prowadzi niewielką firmę produkującą ekologiczne kosmetyki. Ostatnio podpisała umowę z dużą siecią sklepów, która zdecydowała się wprowadzić jej produkty do swojego asortymentu. Warunki kontraktu przewidywały 90-dniowy termin płatności za dostarczone towary.

Zadowolona z zawartej umowy, Anna szybko zrealizowała zamówienie, ale teraz stanęła przed wyzwaniem związanym z przepływem środków. Potrzebowała pieniędzy na opłacenie produkcji, dostawców i wynagrodzeń dla pracowników. Duży wpływ od kontrahenta miał nadejść dopiero za trzy miesiące. Wtedy postanowiła skorzystać z naszej usługi faktoringu.

DG-Inwest, po przeanalizowaniu umowy i faktur, zaoferowało Annie natychmiastową wypłatę większości należności – załóżmy 80% wartości faktury. Reszta środków miała trafić na konto Anny po otrzymaniu płatności od sieci sklepów, pomniejszona o prowizję dla firmy faktoringowej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, Anna uzyskała szybki dostęp do gotówki, co pozwoliło jej na bieżąco regulować zobowiązania wobec dostawców i pracowników. Ponadto, ryzyko opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahenta zostało przeniesione na firmę faktoringową. Co najważniejsze, Anna nie musiała również martwić się o windykację należności, gdyż firma faktoringowa przejęła ten obowiązek.

Skorzystanie z faktoringu pozwoliło Annie na utrzymanie płynności finansowej i kontynuowanie bieżącej działalności bez zastojów, mimo długiego terminu płatności od głównego kontrahenta. W rezultacie, jej firma mogła rozwijać się i inwestować w nowe projekty, nie obawiając się problemów związanych z przepływem środków.

Podsumowując,

Faktoring dla małych firm to niezwykle praktyczne narzędzie, które wpływa na poprawę płynności finansowej i ma zminimalizować ryzyko związanych z opóźnieniami w płatnościach. W DG-Inwest jesteśmy dumni, że możemy pomóc wielu firmom w skorzystaniu z tej usługi i zapewnieniu im stabilności finansowej na każdym etapie rozwoju.